КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розпорядження


від 25 січня 2018 року                                                № 02

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, згідно з рішенням XIX сесії Краснокутської районної ради VII скликання від 22 грудня 2017 року № 276 - VII «Про районний бюджет на 2018 рік », а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, наказу Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління», наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх бюджетів», керуючись статтями 55,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» :
Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік, що додаються за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
- 110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»,
- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»,
- 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» що додаються.

Заступник голови районної ради                          Т.В.Краля

 

Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік