ПРОЕКТ

 

Краснокутська районна рада
Харківської області
XXVII сесія VII скликання
РІШЕННЯ

від ___ листопада 2018 року                                                           № -

Про внесення змін до Програми
соціального захисту населення
Краснокутського району на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від 25 лютого 2016 року № 53-VII (із змінами)

У зв’язку винесенням рішення господарського суду Харківської області по справі №922/4756/13 щодо безспірного списання коштів з рахунків управління соціального захисту населення на користь АК «Харківобленерго», відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

Внести наступні зміни до Програми соціального захисту населення Краснокутського району на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 лютого 2016 року № 53-VII (із змінами):
1. Розділ 4 «Фінансове забезпечення» у частині видатків Програми на 2018 рік викласти у наступній редакції:
«Фінансування Програми здійснюється з районного бюджету ( відповідно до його можливості) в межах асигнувань, передбачених на 2016-2018 роки по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення, трансфертів і субвенцій з Державного бюджету України, обласного бюджету.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього:
2018 рік – 137267,7025 тис. грн. у т.ч. районний бюджет – 6851,6375 тис. грн., з них субвенція обласному бюджету – 2,0 тис. грн., державний бюджет- 129539,165 тис. грн., субвенція обласного бюджету- 876,9 тис грн.»
2.1.У розділі 7 «Адресна допомога» додати пункт 7.15 «Забезпечиння погашення заборгованості за судовим рішенням з відшкодування пільг окремим категоріям громадян та судового збору» та у графі 2018 відповідно додати цифру «1,7205»
2.2. Розділ 7 «Адресна допомога» та Разом по Програмі Заходів щодо соціального захисту населення Краснокутського району викласти в новій редакції (додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку району, постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та постійну комісію районної ради з політико-правових питань та місцевого самоврядування.

Голова районної ради                                                                           М. НІКІТЕНКО

 

Додаток